Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri Açıklandı

T .C .

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gündem: 67

07.07.2020 tarihli İmar Komisyon Raporu okundu.

1)  İlimiz Çarşı Mahallesi, 12 pafta, 2507 ada, 4 parselin bulunduğu bölgede imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

2)  02.06.2009 tarih ve 1/55 sayılı belediye meclis karan ile ilan edilen İlimiz Merkez Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan İbrahimpaşa Mahallesi 1003 ada 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-23-26-27-34-35-36-37-38-39-40-41 nolu parseller, 345 ada 1 ve 2 parseller, 358 ada 4-5-6-7-8-11-12 nolu parseller, 359 ada 4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-25 nolu parseller, 1007 ada, 111-123-67-68-69-51-52-50-49-48-95-34-35-37-100-110-127-125-121-130-131-132-133-134 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

3)Adil Çam, İbrahim Elkatmış, Erdal Altunkaş, Hüseyin Yavuz, Hatice Çam, Nejmettin Aras, Hüdaverdi Alptekin 30.06.2020 tarihli dilekçe ile İlimiz 2000 Evler Mahallesi, K33D10C3A pafta, 1913 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde emsal artışı olmaksızın kat artışı (Yençok:30.50 m) imar plan değişikliği yapılmasını talep etmekte olup, söz konusu talep doğrultusunda İlimiz 2000 Evler Mahallesi, K33D10C3A pafta, 1913 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde emsal artışı olmaksızın kat artışı imar plan değişikliğinin 50291199 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Selçuk Tekeli, Havva Tekeli, Orhan Tekeli, Nilhan Tekeli 30.06.2020 tarihli dilekçe ile Ilimiz Esentepe Mahallesi, K33D15B3 pafta, 1776 ada, 1 nolu parsel imar plan değişikliği yapılmasını talep etmekte olup, söz konusu talep doğrultusunda Ilimiz Esentepe Mahallesi, K33D15B3 pafta, 1776 ada, 1 nolu parsele imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 68

Türkiye Diyanet Vakfına ait İlimiz Camicedit Mahallesi K33-d-15-d-2-a pafta 1005 ada 6 nolu parsel ile Belediyemize ait İlimiz 20 Temmuz Mahallesi K33-d-15-a-4-a pafta, 1315 ada, 5 parsel ve Sümer Mahallesi, K33-d-19-a-2-c pafta, 3016 ada, 1 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddesine göre karşılıklı takaslarının yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 69

Maliye Hazinesine ait İlimiz 350 Evler Mahallesi, K33-d-15-b-4-d pafta, 109 ada, 76 – 78 parseller ve K33-d-15-d-2-b pafta, 1204 ada, 526 nolu parsel ile Belediyemize ait İlimiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi K33-d-15-d-2-c pafta, 3229 ada, 3 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddesine göre karşılıklı takaslarının yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 70

Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 11. Maddesinin a. Fıkrası doğrultusunda 2020 yılı belediye gelir tarifesinde belirlenen 750 TL Güzergah izin belgesi ücretinin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 250,00 TL olarak uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 71

50 EA 461 Plakalı, 4D56JM2601 motor nolu, JMYJNKI4OXP003094 Şasi Numaralı, 1999 model, MITSUBISHI Çift Kabinli Kamyonet aracının Derinkuyu Belediyesine hibe edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2020 / Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi. 05 / 08 / 2020

      Rasim ARI                                  Özge İĞDECİ ESEN                      Furkan TÜRKER

 Belediye Başkanı                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir