Belediye Meclis Toplantısı 6 Ocak ta yapılacak

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere 06 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Meclis Toplantısı yapacaktır.

GÜNDEM

1-Denetim Komisyonu Üye Seçimi

2-İmar Plan Tadilatına İtirazın Görüşülmesi.

3-İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi.

4-Sözleşmeli Personel Sayı ve Ücretlerinin Görüşülmesi.

5-Zabıta ve İtfaiye Maktu Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi.

6-Taksi Hattı Talebinin Görüşülmesi.

7-Belediyemize Ait Mülkiyetlerde Bulunan Kiracıların Sözleşmeleri İle İlgili Düzenleme Yapılması.

8-Gelir Tarife Değişikliğinin Görüşülmesi.

9-Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmelik Değişikliğinin Görüşülmesi.

10-2021 Mali Yılı İdare Performans Programının Görüşülmesi

Nevşehir Haber 50 LÜTFEN MASKE MESAFE HİJYEN Nevşehir Haber 50 LÜTFEN MASKE MESAFE HİJYEN