Covid-19 Tedavisi Görenler İzalesyonu Terk Ederse Hapis Cezası Alabilir

Koronavirüs Tedbirleri/ Covid –19Ek Tedbirler (Temaslıların doğru bildirilmesi hk.)Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.İçişleri Bakanlığımızın, 30.07.2020 Tarih ve 12682 sayılı Genelgesi ileevde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulduğu, 14.08.2020 Tarih ve 13180 sayılı Genelgesi ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edildiği, 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi iledeizolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimizcetahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılması hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca karar alınmıştır.Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi(ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmaya kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarakbildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.Türk Ceza Kanununun 206 ncımaddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.Bu bağlamdaNevşehir il genelindekoronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında TürkCeza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,Yukarıda belirtilen karara ilişkinbaşta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları,Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

On Şahsa Adli İşlem Yapıldı 1 Şahıs Tutuklandı

Pts Eyl 28 , 2020
İlimiz Genelinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir hafta içerisinde yapılan Narkotik çalışmalarında; Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak Suçu İle İlgili olarak toplam ( 6) olay meydana gelmiş, 9 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılmış, 3,22 gr Metamfetamin maddesi, 0,78 gr Esrar maddesi, 2,93 gr Eroin maddesi ve 1 adet Sentetik […]