Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

T. C.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

2021/Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkanı Dr. Mehmet SAVRAN açtı.

Gündem : 105

1) İlimiz Bekdik Mahallesi, 3163 ada, 1 nolu parsel şehrimiz imar planında Resmi Kurum Alanı (Karakol), Sağlık Tesis Alanı ve Cami Alanı olarak planlıdır. Milli Eğitim Müdürlüğü 26.07.2021 tarih ve 28464366 sayılı yazısı ile 1410 adet Toki bloklarının bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilme amacıyla mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlimiz Bekdik Mahallesi, 3163 ada, 1 nolu parselin isabet ettiği alanın bir kısmında 24 derslik anaokulu inşaatı yapabilmek için imar planında Resmi Kurum Alanı(Karakol) olarak planlı alanı Anaokul alanı olarak plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir. 26.08.2021 tarih ve 7609 sayılı yazımız ile Nevşehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne imar plan değişikliği için kurum görüşü sorulmuş Nevşehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 01.09.2021 tarih ve 1 sayılı yazısı ile bölgede yaşayacak insan potansiyeli dikkate alındığında güvenlik zafiyeti oluşturacağı için alanın Karakol alanı olarak planın devam ettirilmesi yönünde kurum görüşünü bildirmiştir. Söz konusu imar plan değişikliği fonksiyon değişikliği yapılmaksızın yapı yaklaşma sınırı ve yapı yüksekliği belirlenmiş olup, hazırlanan 1/1000 UİP-50040607 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

2) İlimiz Cevherdudayev Mahallesi, 3211 ada, 3 nolu parselin bulunduğu bölge şehrimiz imar planında cami alanı ve park alanına isabet etmektedir. Plan değişikliğine konu alana topoğrafik açıdan bakıldığında alanın, doğusundaki kısım kuzey- güney yönünde yapı yapılabilmesi açısından daha elverişli olduğu, bu durum alana yapılacak olan Cami yapısının, bölgedeki konut kullanımlarına daha iyi hizmet verebileceği ve cami yapısının ihtiyacı olan diğer eklentilerinde yapılabilirliğine olanak sağlayacağı düşünülerek park alanı ve cami alanının yer değiştirilmesi suretiyle plan değişikliği yapılmıştır. Plan değişikliğine konu alanda fonksiyon değişikliği yapılmaksızın alan büyüklükleri korunarak yeniden planlanmıştır. Plan değişikliğinde kamu yararı olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/5000 NİP-50775468, 1/1000 UİP-50305960 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem : 106

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Belediyemiz tarafından hazırlanan ve hibe desteği alan “Nevşehir’de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)” projesinin uygulama sürecinde proje faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilebilmesi için alınacak malzemelerin bedellerinin proje bütçesini aşması durumunda kalan miktarın belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem : 107

5393 Sayılı Kanunu’nun 41. Maddesi gereği Nevşehir Belediyesi 2022-2024 Yılları Stratejik Planın kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem : 108

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem : 109

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesine istinaden Azerbaycan’ın Berde Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem : 110

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesine istinaden Bitlis’in Ahlat Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem : 111

2022-2023-2024 mali yıllarına ait bütçenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

2021 / Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi. 11 / 10 / 2021

Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Dr. Mehmet SAVRAN Özge İĞDECİ ESEN Furkan TÜRKER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir