Nevşehir genelinde 24 Nisan – 18 Haziran tarihleri arasında meydana gelen don, dolu ve sel afetleri nedeniyle İl ve İlçe Müdürlüklerimizce afet döneminde saha çalışmaları sonucu zarar-ziyanlar tespit edilerek İlgili Makamlar bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanlığımız Acil Destek Giderleri kaleminden talep edilen 4,5 Milyon TL. tutarındaki kaynak Nevşehir Valiliğimiz Uktesindeki T.C. Ziraat Bankasındaki […]