Turizm Fakültemizin İki Programı Akredite Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin iki programı Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi. Üniversitemiz turizm eğitiminde iki … Read More