Yeni Bir Karar Alındı

T.C.NEVŞEHİR VALİLİĞİİL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARIKARAR TARİHİ : 12/10/2020KARAR NO : 2020/86GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid –19Ek Tedbirler (30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde Sertifika Zorunluluğuhk.)Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları veyaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasınısağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu İçişleri Bakanlığımızın 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesiyayımlanmışİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 04.06.2020 Tarih ve 2020/42 Nolu kararı ile ilimiz genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye İçişleri Bakanlığımızın 01.07.2020 tarih ve 10507 sayılı Genelgesi ileGüvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiş olup İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 01.07.2020 Tarih ve 2020/63 Nolu Kararı ile gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır.Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığımızın 01.07.2020 tarih ve 10507 sayılı Genelgesi ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikasıİçişleri Bakanlığımızın 10.10.2020 tarih ve 16718 sayılı Genelgesi ile 1 Ocak 2021 tarihindenitibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızın 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesinin G) Güvenli Turizm Sertifikasıbaşlıklı kısmı İçişleri Bakanlığımızın 10.10.2020 tarih ve 16718 sayılı Genelgesiile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş olup ilgili tarihten itibaren gerekli önlem ve tedbirler alınarak Nevşehir il genelinde uygulamanın bu doğrultuda yerine getirilmesine,“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASICOVİD­19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.trweb adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedekitüm konaklamatesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedekikonaklamatesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzerikapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 güniçerisinde, 30 oda ile 49 odaarasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin(belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 güniçerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.trweb adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgahadresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID­19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. ”

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl MilliEğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Kozaklı Termal Bölgesi Turizm TanıtmaDerneği (KOZTEB) başta olmak üzere ilgili Sivil Toplum Kuruluşları koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi baştaolmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,Oy birliğiyle karar verilmiştir. EK: İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 02/06/2020 TARİHLİ VE 89780865-153-E.8680 SAYILI KONAKLAMA TESİSLERİNDE UYGULANACAK STANDARTLARA VE TEDBİRLERE İLİŞKİN GENELGESİ (İçişleri Bakanlığı 10.10.2020 Tarih ve 89780865-153-E.16718 sayılı“30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde Sertifika Zorunluluğu”Genelgesieklenmiş hali)VE EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Bekçiler Hırsızlık Yapan Şahsı Suçüstü Yakaladı

Sal Eki 13 , 2020
12.10.2020 günü saat:00:30 sıralarında Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz devriye görevini ifa ettiği esnada Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi üzerinde bulunan Ak Cami’ye ait tuvaletin ışıklarının yanıp söndüğünün ve şüpheli şahısların olduğunun görülmesi üzerine yapılan kontrolde kapı kilidinin kırılarak içeri girildiği tespit edilmiş F.K.’nin yapılan kontrolünde. 42 Adet 1 TL, 23 […]